Israel – velsignelse eller forbannelse for Norge!

Jan-Aage Torp på grensen mellom Gaza og Sderot som i flere år er blitt daglig beskutt med raketter av Hamas

Debatten om Israel og Palestina er stadig fremst i medienes og politikernes bevissthet i vårt land.

Det merkes at Jonas Gahr Støre & Co. ønsker å ha en sterkere rolle i forhandlingene i Midtøsten, men heldigvis er Norge satt på sidelinjen etter at Osloprosessen ble parkert for åtte år siden.

Men spesielt NRK ved Odd Karsten Tveit, og tildels TV2 ved Fredrik Græsvik, fortsetter sin desinformasjon. De representerer en utenriksjournalistikk fra Midtøsten som systematisk desinformerer det norske folk, og dermed legger grunnlaget for en voksende antisemitisme i vårt land. Gazakrigen og “fredsbåtene” er eksempler på dette.

Skal Norge på nytt få en rolle i Midtøsten, bør det være på grunnlag av holdninger som vi engang hadde frem til Arafat-flørten begynte for 20 år siden.

Norge står overfor en avgjørende stillingtagen som betyr velsignelse eller forbannelse for vår nasjon. En holdning av velsignelse overfor Israel vil medføre Guds velsignelse over Norge, mens en holdning av forbannelse betyr at vi kommer inn under forbannelse!

Det er umulig å forstå Israel og jødene uten å ta utgangspunkt i Guds suverene utvelgelse av dette land og folk. Herrens løfte til Abraham er grunnlaget: “Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes” (1Mos 12,3).

Den generasjon som opplevde annen verdenskrigs grusomme utryddelse av seks millioner jøder, hvorav halvannen millioner barn, kunne lenge støtte Israel på grunnlag av en naturlig sentimantal godvilje overfor dette hårdt prøvede folk. Men i dag er annen verdenskrig blitt distansert historie, og sympati og godvilje på grunn av uretten mot jødene for 65 år siden er ikke lenger tilstrekkelig for en oppvoksende generasjon nordmenn.

Ola Nordmanns holdning til Israel trenger i dag å bli fundert i Guds eget ord. Skal dette skje, må kirkens ledere og kristne politikere våge å tale klart om hva Bibelen sier om jødene som folk og Israel som land. Utfordringen gjelder å våge å tale bibelsk om Israel endog når man står på Stortingets talerstol eller sitter med Kongen i statsråd! Her avgjøres fremtiden til KrF og Dagfinn Høybråten.

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.