Faderhusets leir

Avisen Dagen har idag en sindig lederartikkel om saken rundt min sønn Anders. De setter søkelyset på Faderhuset i Danmark.

Det spesielle fokus som A-Magasinet har gitt leiren i 2005, “Joel’s Army Bootcamp”, der Anders som 18-åring deltok, har overrasket meg.

Da Anders kom hjem fra denne leiren, virket han usedvanlig begeistret. Jeg hørte aldri et negativt ord. Anders presenterte det som en spennende “Robinson-ekspedisjon”-lignende erfaring. Han visste allerede da at jeg ville bryte med Faderhuset, så det ville ha vært veldig lett for ham å fortelle meg om de forferdelige tingene, hvis han mente det allerede den gangen.

Men jeg hørte ikke noe negativt om dette inntil i A-magasinet…

Jeg valgte å bryte med Faderhuset kort tid etterpå pga en del forhold, men ikke på grunn av leiren.

Men nå har vi alle fått vite at Anders hadde opplevd å være i livsfare…

Nå hører dette med i en knallhard Human-Etisk Forbund-innpakning.

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.