Pinsebevegelsens beste tid ligger foran!

Jan-Aage Torp taler på Predikantkonferansen 2004 i Filadelfia Oslo (foto: k-s.no)

Pinsevekkelsens apostel, grunnleggeren av Filadelfiamenigheten i Oslo, T.B. Barratt var en progressiv og modig Guds mann som var elsket av vekkelsens folk, men som møtte motstand fra det religiøse etablissement og sekulariseringskreftene. Wikipedia skriver: “Han ble også vant med at det ble kastet råtne egg på ham om han var ute og spaserte”. Istedenfor å dvele ved fortiden hadde han et fremtidsrettet valgspråk: “Frem til urkristendommen!”

I september 2009 valgte Oslokirken, menigheten som jeg leder, å trekke oss ut av det organiserte samarbeidet innen Pinsebevegelsen i Norge. Vi valgte dette fordi vi opplevde farene ved ensretting og kontroll av åndelige erfaringer, som igjen vil hindre vekkelse og vekst. For øvrig var dette en svøpe som Barratt også kjempet imot, f.eks. da han nærmest egenhendig i 1929 oppløste den sentraliserte misjonsorganisasjonen Norges Frie Evangeliske Hedningemisjon. Og han tok et åpent oppgjør med tendenser innen sin egen bevegelse til å innta romersk-katolske holdninger.

Personlig har jeg hele mitt liv vært pinsevenn, og dette fortsetter jeg med, både i lære og erfaring!

Frem til 2009 var jeg aktiv i norsk pinsebevegelse. I 1978-1981 var jeg leder av Europakorstogene, som var en del av Filadelfia Oslo. I tillegg til å være pastor i pinsemenigheter, var jeg  med i skolestyret for Hedmarktoppen i 1985-1990, og jeg satt i 1999-2002 i hovedstyret for Pinsevennenes Ytre Misjon (PYM). I 1999-2000 var jeg leder for PYMs utvalg for Europa og Midtøsten. Jeg skrev 4 bøker som utkom på pinsevennenes eget Rex Forlag. På 1980-tallet og i 2004-05 var jeg i perioder spaltist i pinseavisen Korsets Seier. I flere årlige predikantkonferanser i Filadelfia Oslo holdt jeg innlegg om saker som fikk bred oppslutning i pinsebevegelsen, ikke minst mitt innlegg i år 2000 som førte til vedtaket om retningslinjer for innlemmelse av menigheter i bevegelsen, samt i 2005 som førte til en sterk resolusjon til støtte for Israel og jødene. I flere år var jeg tolk ved store konferanser i Filadelfia Oslo og på Hedmarktoppen for inviterte internasjonale ledere. Jeg var også taler og seminarholder på flere konferanser. Med mye mer. Listen kunne vært svært lang. Jeg skriver dette fordi sant skal være sant: Andreas Hegertun og Anne Gustavsen skriver at jeg og Oslokirken kun var i ytterkant av norsk pinsebevegelse, hvilket er direkte feil. Jeg vet at jeg ble til irritasjon for enkelte ledere da jeg tok et nødvendig, offentlig oppgjør med Lysbærerne i 1998-99…. Og etter årtusenskiftet presenterte jeg anliggender som noen i Lederrådet ikke alltid var glad for….

Idag kan jeg oppriktig si at jeg er glad i norsk pinsebevegelse! Jeg tror til og med at vår beste tid ligger foran!

I mange pinsemenigheter virker Gud sterkt. I Filadelfia Oslo pågår det et verk av Gud blant ungdommene, som ikke minst er synliggjort ved mektig lovsang! I mange pinsemenigheter er det frimodige evangeliseringsinitiativ som berører det norske samfunn på en vennlig måte. Mange pinseungdommer er blitt berørt av internasjonale vekkelser i Toronto, Redding og Hillsong.

Apetitten på åndelige opplevelser og erfaringer er sterk hos mange!

Og vi ønsker alle at det skal skje med sunnhet, åpenhet, frihet og raushet!

En del profeter internasjonalt har formidlet signaler om en kommende åndsvekkelse i norsk pinsebevegelse, ikke minst i noen sentrale menigheter.

Ikke vær redd, kjære pinsevenner!

Ikke bli skremt når Levi Fragell og Barneombudet sier “bø!”

Og ikke bli skremt av Andreas Hegertun og Anne Gustavsens advarsler… De sier en del viktige ting som vi alle bør ta imot! Men avstandstagende fra Guds verk må vi holde oss for gode til! Når Gud får slippe til i mitt liv – og i Andreas og Annes liv – skal man ikke se bort fra at vi står sammen en dag om karismatiske erfaringer som vil bringe frihet til Ola & Kari Nordmann.

God Pinse i Påsken!

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.