Kraften i tilgivelse

josephrevealshimself1

Bibelens Josef ble misforstått, forrådt, vraket – av sine egne brødre! Men Gud gjorde et dypt verk i Josef. I rett tid møtte han sine brødre med tilgivelse og forsoning i hjertet. Dette er Guds vei!

Å motta tilgivelse fra Gud selv. Ufortjent og av Hans nåde i Jesus Kristus.

Men også mellom mennesker.

Noen har sagt til meg: “Det er ikke mulig å tilgi uten at den som har forbrudt seg mot deg ber om tilgivelse først”.

Tull og tøys!

´Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!´ (Matt 18:21-22).

Når du tilgir et menneske, da gir du samtidig bort retten til å bruke en anklage mot ham i ettertid. Det er derfor tilgivelse mellom mennesker har en slik kraft. Luften er renset. Det er fri bane.

Det er også viktig og frigjørende å be om tilgivelse overfor noen du har syndet imot!  Jeg har gjort det mange ganger, og det hjelper alle.

Noen ganger er det mulig å erklære tilgivelse direkte til den skyldige, noe som er flott. Men andre ganger er dette umulig fordi vedkommende kan være uenig, eller død… Men tilgivelsen har likevel stor kraft!

Det er også sterkt å motta tilgivelse fra noen som du har syndet mot. Det setter fri!

En dimensjon som må brukes med visdom er å gå til den som synder for å rydde opp. Her er det lett for å bli enda større problemer hvis vi fortsatt bærer anklagen i hjertet. Da gjelder det å la Gud lede med tilgivelse og forsoning i hjertet først. I rett tid vil forsoningen komme.

Bibelens Josef ble misforstått, forrådt, vraket – av sine egne brødre! Men Gud gjorde et dypt verk i Josef. I rett tid møtte han sine brødre med tilgivelse og forsoning i hjertet. Dette er Guds vei!

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.