Maria tas inn i kirkene…

Fra Taizés hjemmeside: The icon of the Virgin Mary in the Church of Reconciliation, Taizé. “This icon was blessed by Metropolitan Nicodim of Leningrad, during his visit to Taizé in 1962”

Wordpress english versionIgår hadde avisen Vårt Land en interessant artikkel, “Tar Maria inn i den lutherske varmen”,  som gir grunn til sober refleksjon. En del statskirkemenigheter i Norge bringer nå inn igjen madonna-statuer som ble fjernet under reformasjonen.

Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Anne Stensvold, uttrykker ifølge Vårt Land bekymring: “Å ta madonnaen tilbake i kirkerommet betyr en tilnærming til katolisismen”. Stensvold er medforfatter av boken “Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme”. Hun hevder: “Maria blir fortsatt tilbedt i Den katolske kirke”.

I enhetsbevegelsen Taizé blir Maria-bilder og -figurer oppmuntret. Det er interessant at noen frikirkelige menigheter i Norge har tatt denne bevegelsens metoder inn i sine programmer, endog i visse pentekostale sammenhenger. Jeg håper definitivt på en avklaring fra Ulf Ekman selv vedr hans tilnærming til mariolatrien, som synes uklar.

Vi trenger å bevisstgjøres på mariolatri og mariologi, særskilt i denne læreløshetens tid. Mariolatri betyr “forbønn til Gud gjennom formidlingen ved Maria, Jesu mor, eller handlinger av hengivenhet som fokuserer på Maria” (engelsk wikipedia). Mariologi er det teologiske studium av Maria, Jesu mor.

Min åndelige far og veileder, Dr. C. Peter Wagner, har påvist i sin forskning og forfatterskap hvilken kobling det er mellom forestillingen om “himmeldronningen” og mariolatrien.

Jeg verdsetter Maria, Jesu mor, på grunn av hennes lydighet og ydmykhet, slik jeg verdsetter også andre av Bibelens menn og kvinner. Men å ha Maria som et objekt for tilbedelse, eller som formidler av forbønn, er villfarelser som strider mot de 10 bud samt Jesu egne ord: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Johannes 14:6).

Den katolske Maria-forførelse utspiller seg i folketroen, men også i den offisielle pavelige læren, spesielt fire hovedpunkter:

1) Marias evige jomfruelighet.

2) Maria som Guds mor.

3) Marias syndfrie unnfangelse.

4) Marias himmelfart.

Alle disse dogmene anfekter Bibelens frelses- og Kristuslære.

Det er naturligvis mange vranglære-punkter i tillegg, men jeg nevner her de mest fundamentale.

En aksept av disse punkter fører den nåtidige kirke til direkte brudd med reformasjonens prinsipper.

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.