Overgrep og maktmisbruk i pinsekarismatiske bevegelser

Illustrasjon

Det er med rette et fokus på overgrep og maktmisbruk i samfunnet idag.

I april 2011 satte Aftenposten, NRK og andre medier fokus på den menighet jeg selv leder, Oslokirken, og min egen tjeneste – som pastor og far.

Og vel er det!

Vi bør tåle dette fokuset. Jeg skrev en artikkel om dette i Aftenposten 2/2-2012. I de pinsekarismatiske bevegelser bør vi endre praksis der hvor overgrep og maktmisbruk finner sted. Og der hvor disse farefulle holdninger befinner seg i en gråsone, bør vi være villig til å ta en gjennomgang av forholdene, og gjøre de endringer som er nødvendige.

Innenfor pinsekarismatikken er dette i høyeste grad et problemområde.

Jeg kan se at rollen som far og mor i et åndelig og ideologisk bevisst hjem fordrer årvåkenhet fra foreldrene selv. Jeg har gjort meg mange tanker om min egen rolle som pappa. Hvordan gir jeg større frihet, samtidig som jeg formidler kjærlighet og faste holdepunkter? 2/2-2012 hadde jeg gleden av å debattere dette med Barneombudet i Dagsnytt 18.

Men også i menighetene trengs det årvåkenhet, både i Norge og på misjonsmarken.

Som pinsepastor og leder for utvalg i norsk pinsebevegelse gjennom årenes løp har jeg måttet håndtere overgrep og maktmisbruk.

Jeg har fått se grufulle virkninger av norske pinsemisjonærers seksuelle overgrep mot barn. Dette er unntak, men likevel fryktelig når det skjer!

Jeg har sett hvordan mennesker er havnet i et uføre for resten av sitt liv pga manipulasjon og kontroll ved maktmennesker i norske menigheter. Igjen er dette unntak, men det bør aldri skje!

I norsk pinsebevegelse er det fora som skal håndtere slike forhold. Dessverre er det mye kameraderi, “vennskap” og unnfallenhet som gjør at overgrep og maktmisbruk sjelden blir håndtert skikkelig.

Min erfaring er at norsk pinsebevegelse er mer lukket enn noen sinne.  Og da tenker jeg ikke på lokalmenighetene, men på et lite knippe av maktbærende utvalg.

Åpenhet i menigheten er i samsvar med Bibelens idealer. Jeg skjønner meg ikke på angstbiterske holdninger i bevegelser og menigheter. Jeg antar at det er maktspill, kontroll og frykt som er grunnen til at en del vil holde alt skjult. Men det er ingen grunn til å skjule menighetens virksomhetsmåter og tro fra omverdenen. Og vi har ingen grunn til å skyve vekk samfunnsledere som ønsker innsyn. Vi har mye å lære av dem, og de av oss.

Jeg er glad for fokuset på overgrep og maktmisbruk i samfunnet, og også overfor pinsekarismatikken. Vi er Jesu tjenere, og Han vil ikke at vi skal forgripe oss på Guds små og store barn.

Jesus sa det så kraftfullt:

“Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra” (Matteus 18:6-7)

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.