“Den kristne dåp” av T.B.Barratt

Thomas Ball Barratts historisk viktige bok, “Den kristne dåp”, utkommer snart på Ronny Ranestad Larsens forlag. Jeg har æren av å skrive forordet. Boken kan bestilles på Kristenbloggen.

Her følger mitt forord:

T.B.Barratts bok “Den kristne dåp” utkom i bind 4 av hans samlede verker (Filadelfiaforlaget 1949-50).
 At boken på nytt blir publisert er en rikdom for en pinsekristendom som i nyere tid kjennetegnes av lære- og historieløshet.
 Barratts syn på dåpen ble opplevd og utviklet i brytningsårene da pinsevekkelsen brøt igjennom i årene 1906-1920, og skjedde i den brede historiske kontekst der “gjendøperne” var blitt forfulgt gjennom århundrer på det europeiske kontinent, også i Norge.
 Sammen med sin fremsynte hustru Laura, som oppdaget det baptistiske dåpssynet før sin ektemann, ble metodisten Barratt i 1913 døpt i vann ved full neddykkelse av sin yngre kollega i Stockholm, Lewi Pethrus. Barratts dåp innvarslet et brudd med den romantiserende allianselinjen som hadde rådet grunnen blant karismatikerne fra vekkelsens begynnelse. Dåpen ledet til en klar markering av lokalmenigheten som basis for vekkelsens liv.
 Selv om Barratt tok de fulle konsekvenser av sitt nyerobrede dåpssyn, var han likevel nøye med å uttrykke respekt for kristne som praktiserte barnedåpen. Han lot seg ikke friste til sekteristisk isolasjon.
 Trolig var Barratts dåpssyn avgjørende for norsk pinsebevegelses enhet og sterke vekst gjennom mange ti-år.
 I vår tid presenterer denne undervisningen en utfordring for menigheter, i og utenfor historisk pinsebevegelse, som trenger på nytt å finne sine røtter med nytestamentlig troverdighet. Barratt kan gi oss hjelp til å forstå Bibelen og dens konsekvenser i en pluralistisk og normoppløsende samtid.

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.