Gud reiser opp motstand som fremmer Guds rike

Rene Terra Nova

I november ifjor hadde vi privilegiet av å møte og motta tjenesten til den brasilianske apostel, Rene Terra Nova, som er basert i Manaus, Brasil der han leder en cellemenighet på 70.000 medlemmer. Han er et nøkkelmedlem i International Coalition of Apostles (ICA).

Broder Terra Nova formidlet et budskap til ICAs årskonferanse om betydningen av motstand og forfølgelse.

Mens den kjødelige kirke i den vestlige verden generelt anser motstand og forfølgelse som negative faktorer, proklamerte Terra Nova frimodig at det er en velsignelse. Endog at det er fra Gud! Gud reiser opp motstandere og forfølgere så evangeliet kan fremmes!

Vi ser det i evangelienes skildringer og i Apostlenes gjerninger!

Rene Terra Novas budskap var et virkelig profetisk vekkerrop for meg.

I et par år hadde jeg akseptert tenkningen at all motstand og forfølgelse jeg møtte i Norge var en forbannelse.

Jan-Aage Torp snakker på NRK tv & radio i februar 2012 etter at statskanalen og Norges største avis korrigerte sine massive og falske påstander mot ham.

Plutselig ble jeg klar over at det er en velsignelse!

Gud har reist opp de negative bloggerne, den anti-karismatiske “kristne” pressen, de skumle kristelige lederne, og de aggressive ateistene for å bringe vekst og livskraft til vårt liv og tjeneste!

Jeg er blitt angrepet på forsidene til sekulære og “kristelige” aviser, og på radio og tv. I mange år sa jeg “au!” og var lei meg. Gjennom det siste året har jeg forandret min forståelse og tilnærming. Disse angrepene, som stort sett har vært fundert i løgner og uriktige fremstillinger, har gitt meg en flott anledning til å undervise og proklamere sannheten frimodig. En og annen gang, når et angrep har vært vel begrunnet, har jeg kunnet forandre ting. Kritikk er ingen ting å være redd for. I det store og hele er motstandere og forfølgere viktige årsaker til at våre blogger og nettsider blir lest viden om i Norge og verden over.

T.B.Barratt ble karikert og angrepet i sin samtids norske presse.

Thomas Ball Barratt (1862-1940), grunnleggeren av europeisk pinsebevegelse og leder av Filadelfia Oslo, møtte massiv motstand og forfølgelse. Men hvert angrep ga ham anledningen  til å undervise, utlegge, forklare og ta proaktive initiativ.

Kom med mer!

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.